Saturday, May 10, 2014

World Fair Trade Day!

Annabel Helena - World Fairtrade dayVandaag is het de Fair Trade dag, een dag waarop er wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan eerlijke handel. Zelf ben ik groot voorstander van het Fair Trade principe en wilde daarom ook hier op mijn blog ook een beetje aandacht geven aan Fair Trade dag.

Wat is Fair Trade?
Voor wie nog niet weet wat fair trade inhoudt, het is een alternatieve manier van handel drijven waarbij ook de mensen aan het begin van de productieketen een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. In de meeste gevallen gaat het om boeren, bijvoorbeeld koffie-, cacao- of suikerboeren die in de reguliere handelsketens zwaar onder betaald worden.

Als een product het Fairtrade logo draagt betekend dat, dat er in de gehele productieketen gehandeld is met in acht neming van de Fairtrade standaarden. Deze standaarden zorgen ervoor dat de macht van de grote multinationals in de productieketen iets ingeperkt wordt en de boeren aan het begin van de productieketen een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

Mijn connectie met Fair Trade
Voor mijn bachelorscriptie heb ik de cacaoketen geanalyseerd. Binnen deze keten zijn enkele cacaoverwerkende en chocoladeproducerende bedrijven die bijna de gehele cacaoketen in handen hebben. Hierdoor hebben zij veel macht. Verder is het zo dat verreweg de meeste cacao geproduceerd wordt in Ivoorkust en een deel van de inkomsten uit de cacaohandel daar naar alle waarschijnlijkheid gebruikt worden om het conflict daar te financieren. Helaas betekend het kopen van Fairtrade chocolade niet dat de chocolade conflictvrij is, wel helpt het de boeren in Ivoorkust om een beter inkomen en meer zeggenschap over de cacaoplantages te krijgen. Chocolade probeer ik daarom zo veel mogelijk te kopen met Fairtrade certificering.

Ook andere producten probeer ik, waar mijn portemonnee het toelaat, zoveel mogelijk fair trade te kopen. Op die manier hoop ik bij te dragen aan een eerlijkere wereld waarin de producenten van de goederen die ik consumeer een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun arbeid en producten door de gehele productieketen, en dat de winst niet alleen naar de grote multinationals gaat.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...